Zekât Ve Fitre Nedir?

0
2338

Zekât ve fitre İslam dininde yardımlaşmayı ve paylaşmayı tesis etmek için kullanılan yardımlaşma biçimidir. Bu makalemizde sizlere zekat nedir ve filtre nedir konularından bahsedip arasındaki farklar neler göz atacağız.

Zekât Nedir?

Zekât sözlük anlamı olarak çoğalma, bereket olarak geçmektedir. Zekât vermek İslamın beş şartından bir tanesidir. Zekât Müslüman olanlar tarafından verilir. Zekâtın farz olabilmesi için iki koşulun yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Birinci koşul zekât verecek müslümanın özgür, yetişkin ve aklı yetilerinin sağlam olmasıdır. İkinci koşul ise müslümanın temel ihtiyaçlarından ve borçlarından arta kalan bir fazla mal ya da gelir olması zorunluluğudur. Zekât bu fazlalık olduğu zaman farzdır. Zekât 1 yıllık kazanç sonrasıda verilemesi gereken bir artı malı ya da parayı ifade eder.

Zekâtın Geçerli Sayılabilmesi İçin Gerekli Koşullar

 1. Niyet: Zekât verecek kişi diğer ibadetlerinde olduğu gibi niyet etmek ve gönül rızası ile zekât vermeye talip olmalıdır.
 2. Temlik: Zekât verecek kişi verdiği zekâtı ihtiyaç sahibine mal olarak ya da para olarak nakletmek zorundadır.

Zekât Kimlere Verilir?

 • Yoksullar ve düşkünler:Geçinecek durumu olmayan, belirli bir durumu olsa da geçinmekte ve ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekenlere verilir.
 • Zekât işlerinde çalışanlar: Hayır ve yardım kurumlarında çalışanlar ve bu kurumlar yararına yardım talep edenlere, bu hayır ve yardım işlerinde kullanılmak üzere zekât verilebilir.
 • Müellife-i kulûb: Müslüman olmadığı halde İslamiyet sempati ile bakanlara, onları dine ısındırmak ve iyilikleri göstermek için zekât verilebilir.
 • Köleler:Günümüzde geçerliliği olmasa da kölelikten kurtulup özgürlüğüne kavuşmak için gerekli parayı denkleştirmeye yardımcı olmak için zekât verilir.
 • Borçlular:Borcu çok olup, borcundan dolayı geçim zorluğuna düşenlere, darda olanlara zekât verilebilir.
 • Allah yolunda olanlar:İslamiyet ve onun yolunda çalışanlara. Din öğretisinde ve yayılmasında görev alanlara zekât verilebilir.
 • Yolda kalmış kimse:Yolculuğa çıkıp, yolculuk esnasında acze düşenlere ve mağduriyet yaşanlara zekât verilir.

Fıtır Sadakası (Fitre) Nedir?

Ramazan ayı sonunda, temel ihtiyaçları dışında artan bir mala sahip olanların kendileri ve velayetleri altındaki kişileri de dâhil ederek yerine getirmekle hükümlü olunan bir ibadettir.

Kişi başına verilecek fitre her yıl Diyanet Başkanlığı tarafından açıklanır. Sadaka vermek isteyen kişi vasisi olduğu kişiler ve kendisi olmak üzere toplam bağış miktarını ihtiyaç sahibine ya da sahiplerine verir.

Kimler Fıtır Sadakası  ( Fitre ) Verebilir?

 • Fitre ancak Müslüman kişi tarafından verilir.
 • Temel ihtiyaçları dışında artan bir mal varlığı olan kişi fitre verebilir.
 • Yetişkin ve akıl sağlığı tam kişiler fitre verebilir
 • Velayeti altında olduğu, bakmakla yükümlü olunan , kendi kazancı olmayan kişiler için de fitre verilmelidir.

Kimlere Fıtır Sadakası (Fitre)Verilir?

Zekât için geçerli olan koşullar fıtır sadakası için geçerlidir.

 • Yoksullar ve düşkünler:Geçinecek durumu olmayan, belirli bir durumu olsa da geçinmekte ve ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekenlere verilir.
 • Zekât işlerinde çalışanlar: Hayır ve yardım kurumlarında çalışanlar ve bu kurumlar yararına yardım talep edenlere, bu hayır ve yardım işlerinde kullanılmak üzere fitre verilebilir.
 • Müellife-i kulûb: Müslüman olmadığı halde İslamiyet sempati ile bakanlara, onları dine ısındırmak ve iyilikleri göstermek için fitre verilebilir.
 • Köleler:Günümüzde geçerliliği olmasa da kölelikten kurtulup özgürlüğüne kavuşmak için gerekli parayı denkleştirmeye yardımcı olmak için fitre verilir.
 • Borçlular:Borcu çok olup, borcundan dolayı geçim zorluğuna düşenlere, darda olanlara fitre verilebilir.
 • Allah yolunda olanlar:İslamiyet ve onun yolunda çalışanlara. Din öğretisinde ve yayılmasında görev alanlara fitre verilebilir.
 • Yolda kalmış kimse: Yolculuğa çıkıp, yolculuk esnasında acze düşenlere ve mağduriyet yaşanlara fitre verilir.

Kaynaklar : http://www.bilgisefi.com